அமரர் அன்ரன் பிலிப் சின்னராசா அவர்களுக்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள்

தமிழ்தேசம் ஒரு போராளியை இழந்துள்ளது. TAMIL NATION LOST A WARRIOR NEW YORK, USA, March 5, 2023 /⁨EINPresswire.com⁩/ — பெப்ரவரி 26ம் திகதி அமரத்துவம் அடைந்த திரு. அன்ரன் பிலிப் சின்னராசா அவர்களிற்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் தனது மரியாதை கலந்த …